Artı Çözüm Blog

SGK E-Fatura ‘ya Geçti!

 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaptığı açıklamada, 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçeceğini duyurdu. Bu duyuruya göre, 1 Ekim itibarıyla elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin, SGK’ya gönderecekleri faturaları elektronik ortamda e-fatura olarak düzenlemeleri gerekecek. Bu zorunluluğa uymayanların cezai yaptırımla karşılaşabileceği belirtildi.

E-fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükellefler için ise herhangi bir değişiklik olmadığı ifade edildi. Süreç tamamlandığında ise SGK’ya fatura kesen bütün kurumların, ödemelerini daha erken alabilmek için e-faturaya geçeceği öngörülüyor. Sağlık sektöründen eczaneler, optikçiler ve medikalciler için e-fatura dönemi başlayacak ve fatura basma, arşivleme derdine karşı e-fatura ile sağlık sektörüne kolaylık, çevreye ise katkı sağlanması planlanıyor. SGK, yaptığı açıklama metninde çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmek ve insan odaklı hizmet anlayışını artırmak amacıyla e-fatura uygulamasına geçeceğini açıkladı.

 Sağlık Sektörü e-Logo uzmanlığı ile e-Faturaya geçiyor!Türkiye’nin lider e-devlet entegratörü Logo Yazılım iştiraki olan e-Logo ,  SGK ‘ya te-fatura kesmek isteyen sağlık sektörü firmalarına büyük avantajlar sağlıyor. E-Fatura nın getirdiği iletim hızı sayesinde SGK ‘dan daha hızlı tahsilat yapılabilmesini sağlaya uygulama için e-Logo eczanelere yönelik özel bir fiyatlama belirledi : 

Eczaneler için e-Logo Eczanem

 czaneler Dijital Dönüşüme İlk Adımı e-Logo Eczanem ile Atıyor!Sosyal Güvenlik Kurumu 01 Ekim 2017 tarihi itibari ile e-fatura uygulamasına geçti. Bu kapsamda SGK ile faturalaşmakta olan eczane, hastane, optik ve medikal market gibi sağlık kuruluşlarından e-fatura mükellefi olanlar artık faturalarını e-fatura olarak SGK’ya gönderecekler.SGK nin e-fatura uygulamasına geçişiyle e-fatura mükellefi olmayan bir çok sağlık kuruluşu için de dijital dönüşüm fırsatı doğdu.e-Logo olarak, SGK’ya fatura kesen kuruluşların neredeyse %65’ini oluşturan ve sağlık sektörünün en önemli aktörlerinden olan eczanelerin bu dönüşüm fırsatından yararlanarak ticaretlerini ve nakit dönüşlerini hızlandırabilmeleri ve kolaylıkla e-fatura oluşturabilmeleri için sadece eczanelere özel bir portal olan e-Logo Eczanem’i geliştirdik ve bu süreçte onlara yüksek maliyet oluşturmayacak çok avantajlı eczanem paketlerini oluşturduk.e-Fatura Uygulaması Eczanelere Ne Gibi Avantajlar Sunuyor?

  • Dijitalleşerek değişime ayak uydurmalarına katkı sağlar,
  • Ödemelerini daha erken alır, alacaklarını daha hızlı nakde çevirirler,
  • Kağıt faturalara göre baskı, kağıt, kargo gibi maliyetleri %60’lara varan oranlarda azalarak karlılıklarını arttırır,
  • Dijitalleşmenin hızına bağlı olarak eczanelerin e-Fatura uygulamasına geçmeleri ile birlikte faturalaşma süreçleri kısalır, verimlilikleri artar ve ticaretleri hızlanır,
  • Odalar dolusu klasörlenmiş fatura arşivleri ve saklama masrafları ortadan kalkar,
  • Anlık ve otomatik veri kaydı ile hata oranı azalır,
  • Elektronik ortamdaki eski faturalara kolaylıkla ve saniyeler içerisinde ulaşılır.

e-Logo Eczanem Portali ile Eczanelerin Hayatlarını Kolaylaştırıyoruz!Eczaneler günlük ticaretlerini ve nakit dönüşlerini hızlandıracak uygulamalara ihtiyaç duymaktadırlar. SGK e-Fatura geçişi ile birlikte bu amaç doğrultusunda e-Logo Eczanem Portalı’nı eczanelerin hizmetine sunuyoruz. Portalde fatura türü olarak SGK ve Kurumun talep ettiği ek alanlar otomatik olarak gelmekte. Ayrıca portalimizin kullanıcı dostu arayüzü sayesinde eczaneler e-faturalarını kolaylıkla oluşturarak göndermektedir. Portalimize aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.Portal Adresi: www.eczanemportal.elogo.com.tre-Logo Eczanem Paketleri İle Satışlarımızı Hızlandırıyoruz! 

GİB Gümrük İşlemleri Kılavuzu Güncellendi

 GİB tarafından Gümrük İşlemleri Kılavuzu ile ilgili güncelleme yayımlanmıştır.İlgili Gümrük İşlemleri kılavuzu nda güncelleme; Fatura düzenleyen(mağaza), “Satış iptal / İade” edilen ürünlere ilişkin faturaların, GTB sistemlerinde onaylanmasının ve gerek aracı kurumlar gerekse vergi idaresi tarafından haksız yere KDV iadesinin yapılmasının önüne geçilmesi bakımından “Satış İptali / İade” durumunu Başkanlık sistemleri üzerinden GTB’ ye bildirmek zorunda olup, ayrıca isterse aracı kuruma da bildirebileceği konusunda yer verilen ilgili kısımda yapılmıştır.Güncel Metin : 

  • Fatura düzenleyen(mağaza), “Satış iptal / İade” edilen ürünlere ilişkin faturaların, GTB sistemlerinde onaylanmasının ve gerek aracı kurumlar gerekse vergi idaresi tarafından haksız yere KDV iadesinin yapılmasının önüne geçilmesi bakımından “Satış İptali / İade” durumunu Başkanlık sistemleri üzerinden GTB’ye bildirmek zorundadır. GTB’ye yapılacak bu bildirim, Başkanlık tarafından mükelleflerin erişimine sunulanhttps://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/wsctgirisSSL.jsp adresinde yer alan “Yolcu Beraberi Eşya (Tax-Free) Faturası Satış İptal/İade Bildirim Portalı”ndan yapılacak olup, ayrıca Başkanlık tarafından gerekli teknik geliştirmelerin sağlanmasını müteakip kurulacak bir web servis aracılığıyla da yapılabilecektir.
  • Yukarıda bahsi geçen portal ve web servis uygulamaları yalnızca satış işleminin iptal / ürünlerin iade edilmiş olduğu durumunu bildirmek için kurulmuş olup, düzenlenen e-Faturanın iptali veya iadesi anlamına gelmemektedir. Bu açıdan satıcının bu işlemler için Vergi Usul Kanununda bahsi geçen diğer tevsik edici belgeleri (iade faturası veya gider pusulası) kullanma ve bu belgeler ile tevsik etme yükümlülüğü devam etmektedir.
  • Düzenlenen e-Faturalar, yolcunun yurtdışına çıkışı ve faturanın gümrük sistemlerince çıkış onayından sonra aracı kurum sistemlerine e-Fatura sistemi yoluyla otomatik olarak iletilmesi sağlanacaktır. Fatura düzenleyenin, yolcunun yurtdışına çıkışı ve faturanın gümrük sistemlerince çıkış onayı gerçekleşmeden önce düzenlediği faturaları, aracı kuruma bildirme zorunluluğu ve gereği bulunmamaktadır.

CRM Nedir, Ne İşe Yarar?

 CRM (Customer Relationship Management) ya da "Müşteri İlişkileri Yönetimi", firmaların var olan veya potansiyel müşterileri ile kurdukları ilişkiyi en verimli, en etkin ve sonuçta en karlı hale getirmek için kullandıkları yöntemler bütünüdür.

 CRM Yazılımlarının Firmaya Sağladığı Katkılar Nelerdir?CRM yazılımları ile temel amaç; her firmada olduğu gibi karlılığı arttırmaktır. CRM yazılımları ile firma müşteriyi dinleyen, anlayan ve isteklerine hızla cevap veren, potansiyel müşterilere ulaşarak var olan müşterilerine yeni sadık müşteriler ekleyen, ürünleri arasında çapraz satış gerçekleştiren ve siparişleri hızla satışa dönüştüren bir kurum haline gelir. CRM yazılımları ile müşteri klasik anlamda genellenmez, analiz yapılabildiği için detaylara inilir.Satış aşamasında CRM yazılımları ile müşteri tüm satın alma alışkanlıkları ve detayları  bilindiğinden, satış işlemi kolaylaşır. Ayrıca işlemi gerçekleştiren satış personelinin performansı da çok net olarak CRM uygulamaları üzerinde izlenebilir. Pazarlama aşamasında ise işlemi otomatik hale getirerek satış personelini tüm kampanya bilgilerine ve çapraz satışa yönlendirir. Müşteriyi dinlemek ve iletişim kurmak içinse firmaların mutlaka CRM yazılımları kullanması gerekir. İyi bir CRM uygulaması ile kurulmuş müşteri servisi, firma açısından daha fazla müşteri ve daha fazla karlılık anlamına gelir. CRM uygulamaları ile bilgiler müşterinin ihtiyacına uygun olarak sınıflandırıldığından, özellikle satış ve pazarlama personelinin gün içinde vakit kaybetmesi önlenir. 

ERP Çözümü Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

 Bu dünyanın ya da sanal evrenin çekirdeğinde, ERP uygulamaları bulunuyor. Değişen koşullara ve taleplere yanıt verebilmek için, şirketlerin daha esnek ve hızlı olması bir zorunluluk. Rekabette öne çıkmak ve değişikliklere ayak uydurmak isteyen kurumlar, Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Yazılımı yatırımlarına devam ediyor.Kurumsal yazılımlar, özellikle verimliliğin nasıl artırılacağı konusunda büyük önem taşıyor. KOBİ’lerin daha hızlı, verimli ve yüksek performanslı çalışmasını sağlayan her türlü ürün ve hizmet, operasyonel başarıya doğrudan katkı sağlıyor. İşletmenin tüm iş süreçlerinin entegre bir yapıda yönetilmesi anlamına gelen ERP programları, şirketlerin kurumsal yetenek ve verimliliklerini artıran, rekabet avantajı sağlayan temel bir sistem. 

 

ERP Projelerinde Başarıya Ulaşmak için Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

ERP projelerinde başarılı olan kurumların en önemli özelliği; kendi yapılarına, teknolojik sistemlerine, kurumsal hedeflerine ve stratejilerine en uygun çözümleri seçerek hayata geçirmeleridir. Yazılım seçiminde yapılacak bir hata, sadece önemli zaman ve maliyet kaybına neden olmakla kalmayacak, sistem kurulduktan sonraki etkin ve verimli kullanımı da olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle ERP gibi kurumun tüm birim ve iş süreçlerini etkileyecek yazılımın seçimi, kapsamlı bir seçim metodolojisi ve kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan çok yönlü bir değerlendirme sürecini kapsar.ERP yazılımlarında gerçekleştirilen bir işlemin, tüm departmanlarla uyumlu çalışmasına ve iş süreçleriyle etkileşim halinde olmasına dikkat edilmeli. Her sektörün kendine özgü bir yapısı olduğu gerçeği göz ardı edilmeden, ERP seçim kriterleri harmanlanarak en doğru proje yönetim modeli oluşturulmalı. ERP yazılımlarında entegrasyon, gerçekleştirilen işlemin birbiriyle etkileşimli çalışan tüm departmanları ve iş süreçlerini etkilemesi sebebiyle çok önemli. Bir örnekle açıklamak istersek, üretim planlama/üretim departmanının açtığı bir malzeme siparişi, onay mekanizması sonrası satın alma departmanına otomatik aktarılmazsa, iki departman arasında entegrasyon yoksa manuel olarak yapılır, bu durumda insan kaynaklı hatalara açık yapı ve zaman kayıpları devam eder. Ayrıca bu tarz bir işleyiş ERP’nin mantığına ters olduğu için, uygulamanın ERP çözümü olduğunu söyleyemeyiz.