E-devlet ile dijital dönüşüm..

e-fatura

 

  • İşletme Yapınıza En Uygun e-Fatura Çözümleri

e-Fatura, GİB’in belirlediği standartlarda elektronik ortamda düzenlenen, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip faturadır. e-Fatura ile satış ve faturalama gibi süreçlerinizi dijital ortama taşıyarak ödeme ve tahsilat süreçlerinizde hızınızı ve veriminizi artırırken, maliyetlerinizi de büyük ölçüde azaltabilirsiniz.Logo e-Fatura çözümleri ile mevcut yazılımınız ne olursa olsun, faturalarınızın dolaşımını güvenle ve hızla sağlamış olursunuz. e-Logo Özel Entegratörlük Hizmeti, e-Fatura Entegrasyon Çözümü veya e-Fatura Portal Çözümü’nden size uygun olanı seçerek e-dönüşüme hemen başlayabilirsiniz. 

e-defter

 

  • Maliyet Avantajlı, Çevreci Çözüm

Logo e-Defter “Yevmiye Defteri”’ ve “Defter-i Kebir”’ belgelerinin, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak hazırlanmasını ve elektronik olarak GİB'e kolayca gönderilmesini sağlar. Logo e-Defter Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerinin kağıt ortamında basılması ve saklanması gibi zahmetli ve maliyetleri işlemleri elektronik ortamda kolayca ve maliyetsiz olarak yapma imkanını sunar. 

e-arşiv

 

  • Azalan Maliyetler, Hızlı Çözüm!

e-Arşiv uygulaması, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın, elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, elektronik ortamda ibrazı ve elektronik ortamda raporlanmasını kapsayan uygulamaya denir.Logo'nun e-Arşiv uygulaması, tüm faturalarınızı elektronik ortamda oluşturmanıza ve yasal süresi boyunca saklamanıza olanak sağlar. e-Arşiv uygulaması, başta hizmet sağlayıcı kurumlar, perakende ve e-ticaret sektörü olmak üzere, çok sayıda fatura gönderen firmalar için zaman, iş gücü, dağıtım ve arşivlemede büyük tasarruf sağlar.e-Arşiv uygulamasına geçerek, tüm faturalarınızı elektronik ortamda oluşturup kanuni süresi boyunca yine elektronik ortamda saklayabilirsiniz. Müşterilerinin e-Fatura mükellefi veya nihai tüketici olması halinde, faturaları elektronik ortamda gönderebilirsiniz.Mevcut ERP yazılımınız ne olursa olsun, e-Arşiv faturalarınızı ve raporlarınızı Logo Özel Entegratör üzerinden oluşturabilirsiniz. 

e-mutabakat


Firmanızın mutabakat süreçlerini çok daha rahat bir şekilde yönetebilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen Logo e-Mutabakat ile çalıştığınız firmalarla mutabakatlarınızı posta, telefon ya da faks yerine elektronik olarak yapabilirsiniz.Tedarikçi yada müşteri olarak çalıştığınız firmalarla yaptığınız BA, BS ve Cari Bakiye mutabakatlarınızda el emeği ile posta, telefon ya da faks göndermek yerine e-mutabakat sistemi üzerinden e-mail, SMS ya da faks gönderimlerini kolay bir şekilde yapıp bu zahmetten kurtulabilir, daha da önemlisi cevapların önemli oranda elektronik olarak sizin adınıza sistem tarafından toplanmasını sağlayabilirsiniz. 

e-irsaliye

 

  • e-İrsaliye, kağıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” ile aynı hukuki niteliklere sahip dijital irsaliye belgesidir. Ticari hayatımızda “Sevk İrsaliyesi” ve “Taşıma irsaliyesi” en yaygın kullanılan irsaliye türleridir. İlk etapta sadece “sevk irsaliye” belgesi e-irsaliye kapsamına dahil edilmiştir.
  • e-İrsaliye Uygulamasına Kimler Geçebilir?İsteğe bağlı olarak şahıs ve sermaye şirketleri e-irsaliye uygulamasına geçiş yapabilmektedir.
  • e-İrsaliye Uygulaması Kimler için Zorunludur?01/07/2018 tarihinden itibaren, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların e-İrsaliye Uygulamasına dahil olması ve sevk irsaliyesi belgelerini ilgili Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre e-İrsaliye olarak düzenlemeleri zorunludur. Bu tarihe kadar sisteme dâhil olunmamış ise işletmelerin e-irsaliye hesapları otomatik olarak açılacaktır.