LOGO GO3

Neden Kobiler için LOGO ?

 Türkiye uygulama yazılımları pazarı lideri Logo Yazılım, küresel rekabeti hedefleyen KOBİ’ler için işletmelerinin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak en uygun iş çözümlerini üretmektedir.İşlerini yenilemek isteyen girişimciler pratik ve kolay kullanımlı Logo KOBİ Çözümleri  GO3/ GO 3'e Geçiş /Tiger Plus 3/ Tiger3 Enterprise )ile profesyonel hayatta sağlam adımlar atarken, sağladığı yüksek performans ile de KOBİ'lerin katma değerini ve verimliliğini artırmaktadır. Geliştirilebilir modüler yapısı sayesinde işletmelerin büyümelerine uygun bir ortam sunan Logo KOBİ Çözümleri, düşük sahip olma maliyetleri ile farklı ölçekteki KOBİ’leri hedeflemektedir.Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerdeki temel iş süreçlerini verimli şekilde yöneten Logo KOBİ Çözümleri; özellikle İnşaat, Ticaret, Tekstil, Maden-Metal ve Gıda sektörleri ağırlıklı olmak üzere pek çok lider firmanın süreçlerini hızlandırarak, büyüme sürecinde ihtiyaç duydukları çevikliği sağlar.Logo Kobi Çözümleri, hızlanan satış yönetimi, malzeme ve tedarik yönetim süreçleri ile müşteri taleplerine daha hızlı cevap verebilme, müşteri bilgilerini saklayabilme ve yönetebilme, finansal süreçlerde uluslararası standartlara uyum ve İnsan Kaynakları yönetimi gibi süreçlerin uçtan uca entegre bir yapıda yürütülmesi sayesinde hataları minimuma indirirken, veri bütünlüğünü güçlendirerek KOBİ’lerin kurumsal gelişimlerini hızlandırır. 

Katagorideki Ürünlerimiz...

Logo Start :Stok /Sipariş/Fatura/Cari/Hesap/Kasa/Banka/Çek ve Senet Modüllerinden oluşur.

Yalnızca tek kullanıcı olarak çalışmaktadır.

Go 3 :Stok/Cari Hesap/Sipariş/Fatura/Kasa/Banka/Çek ve Senet/Genel Muhasebe/Duran Varlık/GO Garanti modüllerinden oluşur.

Kullanıcı sayısı sınırı 15 dir.


Ek Modüller

  •  Logo Perakende
  • Barkod EtiketTasarım aracı
  • E-ihracat
  • Logo Cannect Banka
  • İş Akışı Yönetimi (Flow)